Fisketure

BEMÆRK Ny dato for tur nr. 3

FLS Fiskeklub benytter sig primært af en af Øresunds bedste turbåde, Sandmanden, stationeret i Helsingør Nordhavn, men specielt i sommermånederne sejles ofte ud fra Vedbæk Havn – der kan på båden max. være 12 deltagere.

Indtil vi har verificeret bestilling via nedenstående foregår til- og framelding via: Anders E Nielsen: 3093 1141 , aen@flsmidth.com

Prisen for fisketure i 2023 er for medlemmer 200 kr.

Vil du have et ikke medlem med, kan det lade sig gøre, hvis der er plads 14 dage inden afgang.
Prisen for et ikke medlem er i 2023 250 kr.
Framelding : Skulle det være nødvendigt at melde fra, skal det ske senest 7 dage inden turen.
Hvis afmeldingsfrist er overskredet eller man ikke dukker op til turen, betales turprisen alligevel.

 

Der er indført strenge torskekvoter, og der må i 2023 kun fanges en enkelt torsk pr tur
Derfor er der på nuværende tidspunkt “kun” arrangeret nedenviste 3 fisketure.

Venligst kontakt Anders Nielsen eller Carsten Gjaldbæk (  cgjaldbaek@yahoo.com ; tlf. 4073 1931 ) hvis du har en ide om en “alternativ” fisketur, vi kan arrangere i 2023.

Fisketure 2023:
Nr. 1 Fladfisk + 1 torsk – Søndag den 30. april kl. 7:30 til 12:30 med Sandmanden fra Vedbæk
Nr. 2 Makrel + 1 torsk – Søndag den 20. august kl. 6:00 til 11:00 med Sandmanden fra Vedbæk

Nr. 3 Fladfisk + 1 torsk – NY DATO : Søndag den 10. decemberr kl. 7:30 til 12:30 med Sandmanden fra Vedbæk